Phụ khoa là gì? Nếu bạn nào cần đến khám kỹ càng thì phụ khoa? Cùng khi khám kỹ càng thì có đau không? Có thể định mức đây thường xuyên là nỗi bận tâm cùng lo sợ của đa phần chị em. . Nhất là đối với các ph ... もっと読む